dodatek węglowy, dodatek na pellet

Dodatek węglowy 2022 - dla kogo i gdzie należy złożyć wniosek?

 

W końcu ruszyły wnioski o dodatek węglowy 2022. Każdemu gospodarstwu domowemu, które spełni określone warunki i wypełni wniosek, przysługiwać będzie jednorazowo 3000 zł. Dla kogo jednak będzie owy dodatek? Gdzie należy składać wniosek o takie dofinansowanie oraz jakie dane należy podać? Tego dowiecie się Państwo w poniższym artykule. Warto go przeczytać o tyle, że już pierwsze dni procesu wypłacania dodatku węglowego ujawniły wiele błędów, jakie rząd popełniŁ przy konstruowaniu ustawy…

W myśl przepisów, na jedno źródło ogrzewania po 3000 zł mogło pobrać kilka rodzin. Teraz ta zasada ma ulec mianie i zostanie wprowadzona zmiana, mówiąca że jeden dodatek będzie przysługiwał tylko jednemu gospodarstwu domowemu. To jednak niejedyne zmiany, jakie czekają nas w sprawie dodatku węglowego.

 

Dla kogo jest dodatek węglowy?

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, dodatek węglowy jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Przysługuje on gospodarstwom, które spalają węgiel w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej czy piecu kaflowym. Ważne, by urządzania te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, ale tylko tym, który zawiera minimum 85% węgla kamiennego.

Co istotne dla wielu, w przypadku dodatku węglowego nie istnieją żadne kryteria dochodowe. Dodatek powiązany jest bezpośrednio z gospodarstwem domowym, a nie członkiem gospodarstwa. Dlatego też w przypadku, gdy wniosek złoży więcej osób z jednego gospodarstwa, dodatek zostanie przyznany pierwszemu wnioskodawcy.

Nowe regulacje mają na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, w tym oczywiście również gospodarstw najuboższych, które to najczęściej palą węglem. Taka zapomoga przynajmniej w pewnym stopniu, będzie w stanie zniwelować różnicę kosztów wynikającą ze wzrostu cen na rynku energii, w tym oczywiście kosztów opału. Na wypłatę dodatku węglowego rząd przeznaczył około 11,5 mld złotych.

 

Jakie zmiany do dodatku węglowego szykuje rząd?

Jak wiemy, rząd zapowiedział pilne posiedzenie Sejmu, które odbędzie się 2 września. Podczas niego zostanie wprowadzonych kilka zmian dotyczących dodatku węglowego. Pierwszą zasadą ma być ta mówiąca o jednym adresie zamieszkania. Zatem na jeden adres przysługiwał będzie tylko i wyłącznie jeden dodatek. Do tej pory dochodziło do omijania przepisów, ponieważ mowa była tylko o gospodarstwie domowym, a jak wiemy, zdarza się tak, że z jednego kotła korzystają dwie, a czasami nawet trzy rodziny.

Inną dużą zmianą ma być likwidacja możliwości tzw. "aktualizacji" wniosków w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zaraz po uchwaleniu dodatku węglowego Polacy ustawili się wręcz w kolejce przed urzędami, by zmienić swoje deklaracje i wskazać, że ogrzewają dom węglem, tylko po to, by otrzymać 3 tys. zł. Ten proceder mógłby się jeszcze bardziej nasilić, ponieważ dodatek będzie obowiązywał także na inne źródła ogrzewania, w tym na pelletu i brykiet drzewny.

W związku z tym, dodatek na inne źródła ogrzewania w kwocie 3000 zł będzie dostępny tylko dla tych gospodarstw, które wcześniej nie skorzystały już z dodatku na węgiel. Ponadto, jeżeli główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do 30 czerwca 2022 r., to przy przyznawaniu dodatku urzędnicy wezmą pod uwagę deklarację złożoną przed dniem wejścia w życie ustawy o dodatkach na inne paliwa. To jednak nie wszystko – po zmianie przepisów samorządy będą miały prawo przeprowadzić wywiad środowiskowy, dzięki któremu będą mogły rozstrzygać ewentualne wątpliwości przy składaniu wniosku.

 

Gdzie należy składać wnioski o dodatek?

Wnioski o dodatek węglowy można składać zarówno samodzielnie, w gminach do 30 listopada 2022 roku, za pomocą poczty, jak i przez internet, poprzez platformę e-PUAP. Każda z gmin ma maksymalnie 30 dni na przyjęcie i wypłacenie świadczenia, a pierwsze wypłaty ruszą jeszcze we wrześniu.

Warto dodać, że dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego dla osób fizycznych. Co za tym idzie, nie trzeba będzie go uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu za rok 2022.

 

Jakie dane są niezbędne do złożenia wniosku o dodatek węglowy?

Wniosek, który możemy pobrać ze strony rządu, urzędu gminy lub samodzielnie z budynku urzędu gminy jest bardzo prosty i szybki do wypełnienia. Wystarczy, że w odpowiednie pola wpiszemy następujące dane:

  • Organ do którego składany jest wniosek,
  • Imię i nazwisko,
  • Obywatelstwo,
  • Numer i serię dowodu osobistego,
  • PESEL,
  • Adres zamieszkania,
  • Dane osobowe, w tym numery PESEL pozostałych członków gospodarstwa domowego,
  • Numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek węglowy.

 

Petycja o obniżenie podatku VAT

Dodatek węglowy to tylko wierzchołek góry lodowej potrzeb osób, które będą musiały przetrwać cały okres grzewczy, praktycznie już się zaczynający. Dlatego też przygotowujemy złożenie do rządu petycję o obniżenie podatku VAT na pellet drzewny z 23 do 0%. Tylko takie działanie może bowiem przynieść realne spadki cen, które będą odczuwalne dla wielu rodzin w Polsce, muszących ogrzewać swoje domy pelletem drzewnym. By nasza petycja była uwzględniona i miała odpowiednią siłę, musimy zebrać minimum 100.000 podpisów. Jeśli chcecie Państwo dołączyć do naszej akcji, to prosimy o kliknięcie TUTAJ i wypełnienie krótkiego wniosku.